STRONA GŁÓWNA  KATALOG  OGŁOSZENIA  KONTAKT  GODZINY OTWARCIA  WYSZUKIWARKA  ANTYKWARIAT  GALERIA    

IMPREZY
    DLA DZIECI
    SPOTKANIA
    WYSTAWY
    INTEGRACYJNE
    KALENDARIUM

BIBLIOTEKA
    HISTORIA
    FILIE
    USŁUGI
    DYREKCJA
    NAPISZ DO NAS

ZBIORY
    O ZBIORACH
    NOWOŚCI
    CZASOPISMA
    O KATALOGU OPAC
    REZERWACJA KSIĄŻEK
    REGULAMINY

DOTACJE
    KRASZEWSKI 2013
    DOTACJE MKiDN
    ARCHIWUM DOTACJI

LINKI
    NIEPEŁNOSPRAWNI
    KSIĄŻKI

    NAPISALI O NAS
    NASI SPONSORZY
    WSPÓŁPRACUJEMY Z...

UNIA EUROPEJSKA


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE


http://europa.eu/index_pl.htm- oficjalna strona Unii Europejskiej
http://euro.pap.com.pl/ - Europejski Serwis Polskiej Agencji Prasowej
http://www.euridice.org - Europejska sieć informacji europejskiej, publikacje
http://www.ukie.gov.pl - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - aktualności, prawo UE: najważniejsze informacje, wybór dokumentów, UE w pigułce, źródła informacji o UE i wiele innych praktycznych informacji

DOKUMENTY UE


http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm Eur-Lex - portal prawny UE (polska wersja językowa)
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=pl Pre-Lex - monitoring procesu decyzyjnego (polska wersja językowa)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/ OEIL - Legislacyjne Obserwatorium Parlamentu Europejskiego (angielska wersja językowa)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/ CCVISTA - baza tłumaczeń UE (angielska wersja językowa)
http://publications.europa.eu/index_pl.htm Dziennik Urzędowy UE w języku polskim
http://www.ukie.gov.pl/dtc.nsf Baza tłumaczeń UKIE (akty prawne UE do 1 maja 2004 r.)
http://www1.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/63f4ba8d895ed641c1256fc100398080?open Dokumenty poszczególnych instytucji

MŁODZIEŻ - STUDIA - PRACA – KARIERA


http://www.youth.org.pl - Program Młodzież - Narodowa Agencja Programu; wymiana młodzieży w krajach członkowskich Unii Europejskiej, seminaria, szkolenia
http://www.socrates.org.pl - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
http://www.eures.praca.gov.pl/ - Sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia w Polsce i ich partnerów na międzynarodowym rynku pracy. Prawo, oferty pracy, doradcy, okresy przejściowe.
http://www.europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=pl - Europejska strona EURES: szczegółowe informacje na temat życia i pracy w poszczególnych krajach, katalog pracodawców, oferty pracy, pomoc i wiele innych
http://www.wup-katowice.pl/ - Portal Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach - informacje o krajowych i zagranicznych ofertach pracy, porady, europejskie CV i wiele innych sprawdzonych informacji
http://www.europa.korba.pl- edukacja i kariera polskiej młodzieży w Unii Europejskiej, stypendia, studia, praca w krajach Unii

DLA BIBLIOTEKARZY (i nie tylko)


http://www.biblos.pk.edu.pl/serwis_oin_linki_bibliotekoznawstwo_i_informacja_naukowaBibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
http://ec.europa.eu/libraries/doc/catalogues/index_pl.htm- Strona Biblioteki Głównej Komisji Europejskiej i ECLAS - katalog zbiorczy bibliotek Komisji Europejskiej
http://bookshop.europa.eu/- Bezpośredni dostęp do publikacji UE
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html - Biblioteka cyfrowa oferująca dostęp do zbiorów 45 bibliotek narodowych Europy. Umożliwia zintegrowane przeszukiwanie zarówno katalogów bibliotecznych, jak i kolekcji zawierających zbiory w postaci cyfrowej (w języku angielskim)
http://bilon.miks.uj.edu.pl/vb/biblioteki_sw.html#b2 - baza bibliotek w Europie (i na całym świecie) stworzona przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
http://www.cibie.pl/15c28.html- Strona Centrum Dokumentacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

EKOLOGIA


http://www.lkp.org.pl/n2k - dokumentacja dotycząca tworzenia sieci Natura 2000, ogólnoeuropejskiego systemu ochrony wybranych obszarów przyrodniczych

RÓŻNEhttp://pl.euabc.com/ - Słownik UE dla internautów

http://www.europe-direct.katowice.pl/ - Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

http://www.rcie.katowice.pl/ - Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Katowice

http://www.unia-polska.pl - strona magazynu "Unia & Polska"; artykuły, konkursy, linki do serwisów związanych z tematyką europejską, sonda, archiwum wydań

http://www.fapa.com.pl - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

http://www.ocipe.org.pl - serwis OCIPE (Office Catholique d'Information et d'Initiative pour l'Europe - Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Gospodarczych). Organizacja służy wszystkim zaangażowanym w proces jednoczenia się Europy, jest centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia się Europy

http://www.ms.gov.pl - strona Ministerstwa Sprawiedliwości RP zawierająca m.in. serwis nt. Prawa Wspólnost Europejskich i Współpracy Europejskiej

http://www.rzeczpospolita.pl/serwis_ue/index.html - Unijny serwis dziennika Rzczpospolita